HEKSAGON Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
ZAMAWIANIE SZKOLEŃ: 602 644 976

Platforma MultiLearningu PROjektant Przyszłości

To pierwsze tego typu narzędzie on-line na polskim rynku edukacyjnym, dające możliwość rozwoju osobistego, a wraz z nim systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji podczas wielotygodniowych cykli szkoleniowych.
Każda lekcja opiera się na nowatorskim schemacie 6 kroków.

OD CELU DO REZULTATU

PROjektant Przyszłości to nowoczesna, edukacyjna platforma MultiLearningu, za pomocą której można systematycznie i długofalowo szkolić się w różnych obszarach. W odróżnieniu od innych ofert edukacyjnych w przypadku PROjektanta Przyszłości celem w poszczególnych cyklach MultiLearningu NIE JEST li tylko zdobycie wiedzy, a ZMIANA ZACHOWAŃ, czego zauważalnym efektem jest osiąganie innych, LEPSZYCH REZULTATÓW niż dotychczas.

Read More

INDYWIDUALNA GWARANCJA JAKOŚCI

Platforma MultiLearningu PROjektant Przyszłości to prawdopodobnie jedyna propozycja na rynku, która daje pełną gwarancję świadczonych usług szkoleniowych, bo w przypadku braku satysfakcji z cyklu multilearningowego zwraca klientom większość wniesionej opłaty!

Read More

Dlaczego MultiLearning?

Zazwyczaj różnego rodzaju szkolenia organizowane są w kilkudniowych cyklach, przez co większość zdobytej tam wiedzy „wyparowuje z głowy” już po paru dniach. PROjektant Przyszłości dokonuje tym samym rewolucji w myśleniu o tego typu edukacji, bo oddaje użytkownikom narzędzia do systematycznego i długofalowego MultiLearningu. Za pomocą codziennych ćwiczeń i rozwiązywaniu modelowych problemów wiedza jest lepiej przyswajana i utrwalana.

Read More

Jeżeli ktoś jest dzisiaj biedny, nieszczęśliwy, nie zarabia dużych pieniędzy, a robi ciągle to samo – to dla mnie jest idiotą!
Projektant Przyszłości to nie jednorazowa przygoda, a decyzja, której podjęcie umożliwia Permanentny Rozwój Osobisty połączony z efektywną praktyką, ponieważ tylko teoria wykorzystana w praktyce jest wartościowym zasobem.
FRYDERYK KARZEŁEK
money coach

www.fryderykkarzelek.com Sprawny przedsiębiorca i ceniony money coach, od wielu lat z powodzeniem zarządzający kilkoma spółkami sektora finansowego. Ma na swoim koncie niemal 10 tysięcy przeszkolonych osób, które dzięki jego wiedzy skutecznie zaplanowały i realizują finansową przyszłość. Na platformie PROjektant Przyszłości prowadzi zarówno szkolenia stacjonarne jak i występuje w materiałach MultiLearningu.

INSPIRACJE DNIA

FIRMA HEKSAGON

ipadFirma HEKSAGON jest organizatorem szkoleń i właścicielem platformy MultiLearningowej PROjektant Przyszłości. HEKSAGON – za pośrednictwem spółki Persolog® Polska Sp. z o.o., wyłącznego przedstawiciela i dystrybutora na Polskę produktów i technologii globalnej marki Persolog® – posiada dostęp do licencjonowanych narzędzi, które pozwalają m.in. na określanie profili osobowości. Z tego typu rozwiązań korzystają dziś działy personalne wielu światowych korporacji.

Kamera_JVCFirma HEKSAGON dzięki posiadanym kompetencjom i bazy sprzętowej realizuje filmy promocyjne i instruktażowe na potrzeby platformy MultiLearningowej oraz kontrahentów zewnętrznych.

Posiadamy studio prezenterskie wyposażone w profesjonalne kamery, mobilne oświetlenie, sprzęt do nagrywania audio oraz 7-metrowy greenbox do tworzenia wirtualnej scenografii.

Dysponujemy również sprzętem do przeprowadzania transmisji internetowych „na żywo”.

Okladka_maleFirma HEKSAGON opracowuje różnorodne materiały poligraficzne związane z bieżącą działalnością szkoleniową jak również na potrzeby partnerów biznesowych.
W marcu 2015 roku wydaliśmy poradnik autobiograficzny Fryderyka Karzełka pt.: Pieniądze są sexy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MULTILEARNING?

To co wyróżnia PROjektanta Przyszłości od reszty dostępnych na rynku propozycji szkoleniowych, to komplementarność całego procesu edukacyjnego, który łączy w sobie zdobywanie wiedzy przez Internet ikona_multilearningi stacjonarne zajęcia z najwyższej klasy coachem. ikona_coaching

Technologia Persolog® jest integralnym elementem każdego z obecnie oferowanych przez nas szkoleń. Dzięki temu ten, kto skorzysta z naszego MultiLearningu będzie mógł już na wstępnym etapie jednego z cykli szkoleniowych m.in:
– doskonale poznać siebie, swoje mocne i słabsze strony;
– dowiedzieć się w jakich wyzwaniach zawodowych sprawdzi się najlepiej, a jakich powinien unikać;
– określić swoje kompetencje, ułatwiające osiąganie założonych celów i systematyczny rozwój zawodowy;

Rynek pracy pełen jest osób, dla których obecne obowiązki zawodowe są tylko smutną koniecznością. PROjektant Przyszłości daje znakomitą możliwość, by to zmienić. Osoby sfrustrowane swoją pozycją zawodową lub poziomem zarobków, albo stawiające sobie wyższe cele, odkryją dzięki naszym szkoleniom całkiem nowe możliwości rozwoju osobistego.